Sveučilište u Mostaru
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Upisi 2022

GRAĐEVINARSTVO

Sveučilišni preddiplomski studij


 1.   Broj studenata
Upisuje se 80 studenata.


 2.   Uvjet
Završena četverogodišnja srednja škola s predmetom Matematika na svakoj godini.

 3.   Prijave za upis
mogu se obaviti:
a. online (uz donošenje dokumenata pri upisu) ili
b. Dolaskom na Fakultet (uz prethodno popunjavanje online obrasca).

Prijave za upis primaju se:

od 20. lipnja do 7. srpnja 2022. za I. (srpanjski) razredbeni rok i
od 29. kolovoza do 9. rujna 2022. za II. (rujanski) razredbeni rok.

 4.   Potrebni dokumenti
a) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,
b) Svjedodžba o završnom ispitu (Pristupnici koji ne budu imali svjedodžbu o završnom ispitu u tom trenutku moći će je naknadno dostaviti. Uz njihovo ime će u rezultatima stajati zvjezdica te će ti rezultati biti korigirani nakon što dostave svjedodžbu.),
c) Izvadak iz matične knjige rođenih i
d) Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM.

 5.   Razredbeni postupak
Nema prijemnog (razredbenog) ispita, rang-lista se formira samo na osnovi ocjena iz srednje škole.

 6.   Upisi
Upisi u I. godinu preddiplomskog studija građevinarstva u prvom upisnom roku provodit će se od 12. do 22. srpnja 2022. godine.
15 od 80 studenata uplaćuje samo upisninu od 400 KM, a 65 od 80 studenata uplaćuje naknadu u iznosu od 750 KM po semestru (1500 KM za cijelu godinu).

građevinarstvo

Sveučilišni preddiplomski studij

građevinarstvo

 

 1.  Broj studenata

Studenti se u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2022./2023. godini upisuju u statusu:
a. redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa,
b. redovitih studenata koji participiraju u plaćanju školarine.

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva je 80, i to 15 redovitih za koje sredstva osiguravaju nadležna ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, i 65 redovitih koji participiraju u plaćanju školarine. 

 2.  Uvjet

Preddiplomski studija građevinarstva može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine i u sve četiri godine imala predmet Matematika.

 3.  Prijave za upis

Prijave za upis primaju se:
od 28. lipnja do 7. srpnja 2022. za I. (srpanjski) razredbeni rok i 
od 29. kolovoza do 9. rujna 2022. za II. (rujanski) razredbeni rok.

Prijave za II. rok primat će se samo u slučaju da ostane slobodnih mjesta nakon I. roka. Broj slobodnih mjesta za II. rok objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Fakulteta.

Prijave će se moći dostaviti na sljedeće načine:

a. Online
   Potrebno je popuniti online obrazac u kojem se prilažu skenirani potrebni dokumenti, a originali se dostavljaju naknadno,
   (Dokumenti se mogu skenirati pametnim telefonom pomoću neke aplikacije (npr. Microsoft Ofice Lens) i poslati uz asistenciju neke aplikacije kao što je File Manager. (Upute za instalaciju i korištenje ovih dviju aplikacija))

b. Osobno, dolaskom na Fakultet
   Potrebno je popuniti online obrazac, a dolaskom na Fakultet dostaviti potrebne dokumente.

 4.  Potrebni dokumenti:

a. Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,
b. Svjedodžba o završnom ispitu (Pristupnici koji ne budu imali svjedodžbu o završnom ispitu u tom trenutku moći će je naknadno dostaviti. Uz njihovo ime će u rezultatima stajati zvjezdica te će ti rezultati biti korigirani nakon što dostave svjedodžbu.),
c. Izvadak iz matične knjige rođenih i
d. Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM.

Troškovi razredbenog postupka u iznosu od 50 KM uplaćuju se općom uplatnicom putem pošte ili banke na transacijski račun Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Mostar) kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618 s naznakom "za troškove razredbenog postupka".
Za uplate iz inozemstva (Treba uplatiti protuvrijednost u eurima.):
Pay to: UniCredit Bank d. d. Mostar
Kardinala Stepinca b. b., Bosnia and Herzegovina
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru
UJ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijebr />Matice hrvatske b. b., Mostar, Bosnia and Herzegovina
IBAN: BA393381304871356303
BIC: UNCRBA22
ID: 4227088130021
Troškovna opcija: OUR - troškove snosi pošiljatelj sredstava

 5.  Razredbeni postupak

1. Rezultati izbora pristupnika za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva objavit će se 11. srpnja 2022. godine za I. rok i 11. rujna 2022. godine za drugi II. rok (ako ga bude).

2. Prijam pristupnika za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva vršit će se samo na temelju uspjeha iz srednje škole, i to na način opisan niže. U prozoru na dnu ove stranice možete provjeriti iznos vlastitih bodova. Odaberite Vaše ocjene i broj bodova se automatski prikazuje.

Izbor pristupnika

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva podliježu razredbenom postupku. Izbor prijavljenih pristupnika obavlja se isključivo vrednovanjem uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju, na način:

a) za prve dvije godine školovanja izračuna prosječna se ocjena općeg uspjeha, matematike i fizike, i ta se ocjena zaokruži na jednu decimalu, za treću godinu se izračuna prosječna ocjena općeg uspjeha i matematike koja se također zaokružuje na jednu decimalu, a za četvrtu godinu školovanja se izračuna prosječna ocjena općeg uspjeha, završnog ispita i matematike, te se i ta ocjena zaokruži na jednu decimalu;

b) zatim se zbroje sve zaokružene prosječne ocjene i taj zbroj pomnoži s brojem 100, te podjeli s brojem 4;

c) dobiveni broj predstavlja broj bodova pristupnika. Ako programom srednje škole nije predviđena fizika u nekoj od prve dvije nastavne godine pristupniku se tada uzimaju u obzir ocjene iz predmeta: mehanika, termodinamika i elektrotehnika. U protivnom, u tom razredu upisuje se 0 (nula). Pristupnici koji su tijekom III.  ili IV.  razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz matematike, odnosno fizike, dobivaju maksimalan broj bodova i stječu pravo izravnog upisa na studij.

Izračun bodova

U prozoru ispod možete provjeriti iznos vlastitih bodova. Odaberite Vaše ocjene i broj bodova se automatski prikazuje.

3. Upis svih pristupnika obavit će se prema rang listi do popunjenja odobrene upisne kvote. Pristupnik će moći izvršiti upis ukoliko je temeljem gore navedenog obračuna postigao minimum 300 bodova.

4. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis u pojedinom upisnom roku, a nisu se upisali u propisanom vremenu, gube pravo na upis. Ako nakon provedenog razredbenog postupka ima slobodnih mjesta, pravo upisa imaju pristupnici koji zadovoljavaju uvjete prethodno prikazanog razredbenog postupka. 

 6.  Upisi

1. Upisi u I. godinu preddiplomskog studija građevinarstva u prvom upisnom roku provodit će se od 12. do 22. srpnja 2022. godine i od 12. do 23. rujna 2022. godine u drugom upisnom roku (ako ga bude).-->

Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku. 

2. Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija plaćaju naknadu u iznosu od 750 KM po semestru (1500 KM za cijelu godinu) na transacijski račun Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Mostar) kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618 s naznakom školarina.
Postoji mogućnost obročnog plaćanja korisnicima kreditnih kartica Unicredit banke.
Za uplate iz inozemstva:
Pay to: UniCredit Bank d. d. Mostar
Kardinala Stepinca b. b., Bosnia and Herzegovina
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru
UJ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijebr />Matice hrvatske b. b., Mostar, Bosnia and Herzegovina
IBAN: BA393381304871356303 
BIC: UNCRBA22
ID: 4227088130021
Troškovna opcija: OUR - troškove snosi pošiljatelj sredstava

3. Redoviti studenti za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva plaćaju naknadu od 400 KM (za cijelu godinu).

4. Svi studenti pri upisu na Fakultet trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu.

5. Svi studenti pri upisu na Fakultet, a prema odluci Senata Upravnog vijeća Sveučilišta uplaćuju 10 KM na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“.

* Plaćanje u nastavku studiranja, pri upisu druge i treće godine preddiplomskog studija građevinarstva, ovisi o uspjehu studenta u prvoj godini. Ako student položi sve predmete onda plaća samo upisninu, a ako ne položi sve predmete onda plaća upisninu plus naknadu za svaki predmet koji ponavlja.  Sveučilišni diplomski studij


Sve o upisu na Sveučilišni diplomski studij građevinarstva pročitajte na sljedećoj poveznici.


ARHITEKTURA I URBANIZAM

Sveučilišni preddiplomski studij

 1.   Broj studenata
Upisuje se 30 studenata.


 2.   Uvjet
Završena četverogodišnja srednja škola.

 3.   Prijave za upis
Prijave za upis mogu se obaviti:
a. online (uz donošenje dokumenata pri upisu) ili
b. Dolaskom na Fakultet (uz prethodno popunjavanje online obrasca).

Prijave za upis primaju se:

od 20. lipnja do 5. srpnja 2022. za I. (srpanjski) razredbeni rok i
od 29. kolovoza do 9. rujna 2022. za II. (rujanski) razredbeni rok. (Sva su mjesta popunjena. Ažurirano 22. 7. 2022.)

 4.   Potrebni dokumenti za prijavu
a) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,
b) Svjedodžba o završnom ispitu (Pristupnici koji ne budu imali svjedodžbu o završnom ispitu u tom trenutku moći će je naknadno dostaviti. Uz njihovo ime će u rezultatima stajati zvjezdica te će ti rezultati biti korigirani nakon što dostave svjedodžbu.),
c) Izvadak iz matične knjige rođenih i
d) Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM.

 5.   Razredbeni postupak
U razredbenom postupku boduje se rezultat na (razredbenom) ispitu, koji će se održati 6. 7. 2022. s početkom u 11 sati, i ocjene iz srednje škole.

 6.   Upisi

Upisi u I. godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma u prvom upisnom roku provodit će se od 12. do 22. srpnja 2022. godine.
Svi studenti plaćaju naknadu u iznosu od 1500 KM po semestru (3000 KM za cijelu godinu).


arhitektura i urbanizam

Sveučilišni preddiplomski studij

arhitektura i urbanizam

 

 1.  Broj studenata

Studenti se u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2022./2023. godini upisuju u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij.

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma 30. 

 2.  Uvjet

Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine.

 3.  Prijave za upis

Prijave za upis primaju se:

od 20. lipnja do 5. srpnja 2022. za I. (srpanjski) razredbeni rok i 
od 29. kolovoza do 9. rujna 2022. za II. (rujanski) razredbeni rok. (Sva su mjesta popunjena. Ažurirano 22. 7. 2022.)

Prijave za II. rok primat će se samo u slučaju da ostane slobodnih mjesta nakon I. roka.

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:

a. Online
Potrebno je popuniti online obrazac u kojem se prilažu skenirani potrebni dokumenti, a originali se dostavljaju naknadno,
   (Dokumenti se mogu skenirati pametnim telefonom pomoću neke aplikacije (npr. Microsoft Ofice Lens) i poslati uz asistenciju neke aplikacije kao što je File Manager. (Upute za instalaciju i korištenje ovih dviju aplikacija))

b. Osobno, dolaskom na Fakultet
Potrebno je popuniti online obrazac, a dolaskom na Fakultet dostaviti potrebne dokumente.

 4.  Potrebni dokumenti:

a. Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,
b. Svjedodžba o završnom ispitu (Pristupnici koji ne budu imali svjedodžbu o završnom ispitu u tom trenutku moći će je naknadno dostaviti. Uz njihovo ime će u rezultatima stajati zvjezdica te će ti rezultati biti korigirani nakon što dostave svjedodžbu.),
c. Izvadak iz matične knjige rođenih i
d. Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM.

Troškovi razredbenog postupka u iznosu od 50 KM uplaćuju se općom uplatnicom putem pošte ili banke na transacijski račun Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Mostar) kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618 s naznakom "za troškove razredbenog postupka".
Za uplate iz inozemstva (Treba uplatiti protuvrijednost u eurima.):
Pay to: UniCredit Bank d. d. Mostar
Kardinala Stepinca b. b., Bosnia and Herzegovina
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru
UJ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijebr />Matice hrvatske b. b., Mostar, Bosnia and Herzegovina
IBAN: BA393381304871356303
BIC: UNCRBA22
ID: 4227088130021
Troškovna opcija: OUR - troškove snosi pošiljatelj sredstava

 5.  Razredbeni postupak

U razredbenom će se postupku bodovati ocjene iz srednje škole i rezultati razredbenog (prijemnog) ispita.

Razredbeni (prijemni) ispit će se održati 6. 7. 2022. s početkom u 11 sati. Razredbeni (prijemni) ispit sastoji se od četiri testa koji se održavaju prema raspotredu:

u 11:00 TEST 1 (Matematika)

u 12:00 TEST 2 (Arhitektura, umjetnost i opća kultura)

u 14:00 TEST 3 (Likovna i grafička sposobnost) i TEST 4 (Percepcija prostora)

Tipove pitanja i zadataka možete pogledati u Primjeru razredbenog ispita na studiju arhitekture i urbanizma.

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma bit će objavljeni u roku od 48 sati nakon održavanja razredbenog ispita.

Izbor pristupnika

Izbor prijavljenih pristupnika obavlja se vrednovanjem:

a) uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju (50 %) i 

b) uspjeha na razredbenom ispitu (50 %).

Iz srednjoškolskog se obrazovanja vrednuju opći uspjeh i ocjene iz predmeta Matematika (ili Primijenjena matematika) i Likovna kultura (ili drugi srodni predmet: Likovna umjetnost, Povijest arhitekture, Povijest umjetnosti, Umjetnost, Slobodno crtanje, Nacrtna geometrija ili Tehničko crtanje). U slučaju da kod izbora srodnih predmeta bude zastupljeno više predmeta s liste boduje se predmet koji ide u korist kandidatu, odnosno predmet ocijenjen s najvišom ocjenom. Ako pristupnik nije u nekom od razreda srednje škole imao predmet Matematika (ili Primijenjena matematika), odnosno predmet Likovna kultura (ili neki njemu srodan predmet) u obračunu bodova se uzima 1 kao vrijednost ocjene. Ako pristupnik nije dostavio svjedodžbu o završnom ispitu (odnosno maturi), u obračun bodova se uzima 2 kao vrijednost ocjene. Bodovanje se vrši na način:

1) za sve četiri godine školovanja ocjene općeg uspjeha, kao i ocjene iz predmeta Matematika (ili Primijenjena matematika) i Likovna kultura (ili nekog njemu srodnog predmeta) se umanje za 1 i pomnože s 10.

2) ocjena završnog ispita (odnosno mature) se umanji za 1 i pomnoži s 5;

3) zbroj svih gore dobivenih iznosa predstavlja ukupan broj bodova postignut u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju (max. 500, min. 45).

Na razredbenom se ispitu ocjenjuje:

1. Likovna i grafička sposobnost,

2. Percepcija prostora,

3. Poznavanje opće kulture, arhitekture i umjetnosti,

4. Znanje iz matematike. 

 6.  Upisi

1. Upisi u I. godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma u prvom upisnom roku provodit će se od 12. do 22. srpnja 2022. godine, a u drugom upisnom roku (ako ga bude) od 12. do 23. rujna 2022. godine.

2. Svi studenti plaćaju naknadu u iznosu od 1500 KM po semestru (3000 KM za cijelu godinu) na transacijski račun Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Mostar) kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618 s naznakom školarina.* 
Postoji mogućnost obročnog plaćanja korisnicima kreditnih kartica Unicredit banke.
Za uplate iz inozemstva:
Pay to: UniCredit Bank d. d. Mostar
Kardinala Stepinca b. b., Bosnia and Herzegovina
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru
UJ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijebr />Matice hrvatske b. b., Mostar, Bosnia and Herzegovina
IBAN: BA393381304871356303 
BIC: UNCRBA22
ID: 4227088130021
Troškovna opcija: OUR - troškove snosi pošiljatelj sredstava

3. Svi studenti pri upisu na Fakultet trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu.

4. Svi studenti pri upisu na Fakultet, a prema odluci Senata Upravnog vijeća Sveučilišta uplaćuju 10 KM na žiro račun Sveučilišta kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“.

* U nastavku studiranja, pri upisu druge i treće godine preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma, također se plaća naknada u iznosu od 1500 KM po semestru (3000 KM za cijelu godinu).

 


GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA

Sveučilišni preddiplomski studij

 1.   Broj studenata
Upisuje se 30 studenata.


 2.   Uvjet
Završena četverogodišnja srednja škola s predmetom Matematika na svakoj godini.

 3.   Prijave za upis
Prijave za upis mogu se obaviti:
a. online (uz donošenje dokumenata pri upisu) ili
b. Dolaskom na Fakultet (uz prethodno popunjavanje online obrasca).

Prijave za upis primaju se:

od 20. lipnja do 7. srpnja 2022. za I. (srpanjski) razredbeni rok i
od 29. kolovoza do 9. rujna 2022. za II. (rujanski) razredbeni rok.

 4.   Potrebni dokumenti
a) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,
b) Svjedodžba o završnom ispitu (Pristupnici koji ne budu imali svjedodžbu o završnom ispitu u tom trenutku moći će je naknadno dostaviti. Uz njihovo ime će u rezultatima stajati zvjezdica te će ti rezultati biti korigirani nakon što dostave svjedodžbu.),
c) Izvadak iz matične knjige rođenih i
d) Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM.

 5.   Razredbeni postupak
Nema prijemnog (razredbenog) ispita, rang-lista se formira samo na osnovi ocjena iz srednje škole.

 6.   Upisi
Upisi u I. godinu preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike u prvom upisnom roku provodit će se od 12. do 22. srpnja 2022. godine.
Svi studenti plaćaju naknadu u iznosu od 1000 KM po semestru (2000 KM za cijelu godinu).

geodezija i geoinformatika

Sveučilišni preddiplomski studij

geodezija i geoinformatika

 

 1.  Broj studenata

Studenti se u prvu godinu preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2022./2023. godini upisuju u statusu:

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike je 30.

 2.  Uvjet

Preddiplomski studija geodezije i geoinformatike može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine i u sve četiri godine imala predmet Matematika.

 3.  Prijave za upis

Prijave za upis primaju se:
od 20. lipnja do 7. srpnja 2022. za I. (srpanjski) razredbeni rok i 
od 29. kolovoza do 9. rujna 2022. za II. (rujanski) razredbeni rok.

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:

a. Online
   Potrebno je popuniti online obrazac u kojem se prilažu skenirani potrebni dokumenti, a originali se dostavljaju naknadno,
   (Dokumenti se mogu skenirati pametnim telefonom pomoću neke aplikacije (npr. Microsoft Ofice Lens) i poslati uz asistenciju neke aplikacije kao što je File Manager. (Upute za instalaciju i korištenje ovih dviju aplikacija))

b. Osobno, dolaskom na Fakultet
   Potrebno je popuniti online obrazac, a dolaskom na Fakultet dostaviti potrebne dokumente.

 4.  Potrebni dokumenti:

a. Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,
b. Svjedodžba o završnom ispitu (Pristupnici koji ne budu imali svjedodžbu o završnom ispitu u tom trenutku moći će je naknadno dostaviti. Uz njihovo ime će u rezultatima stajati zvjezdica te će ti rezultati biti korigirani nakon što dostave svjedodžbu.),
c. Izvadak iz matične knjige rođenih i
d. Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM.

Troškovi razredbenog postupka u iznosu od 50 KM uplaćuju se općom uplatnicom putem pošte ili banke na transacijski račun Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Mostar) kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618 s naznakom "za troškove razredbenog postupka".
Za uplate iz inozemstva (Treba uplatiti protuvrijednost u eurima.):
Pay to: UniCredit Bank d. d. Mostar
Kardinala Stepinca b. b., Bosnia and Herzegovina
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru
UJ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijebr />Matice hrvatske b. b., Mostar, Bosnia and Herzegovina
IBAN: BA393381304871356303
BIC: UNCRBA22
ID: 4227088130021
Troškovna opcija: OUR - troškove snosi pošiljatelj sredstava

 5.  Razredbeni postupak

1. Rezultati izbora pristupnika za upis u prvu godinu preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike objavit će se 11. srpnja 2022. godine za I. rok i 11. rujna 2022. godine za drugi II. rok (ako ga bude).

2. Prijam pristupnika za upis u prvu godinu preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike vršit će se samo na temelju uspjeha iz srednje škole, i to na način opisan niže. U prozoru na dnu ove stranice možete provjeriti iznos vlastitih bodova. Odaberite Vaše ocjene i broj bodova se automatski prikazuje.

Izbor pristupnika

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike podliježu razredbenom postupku. Izbor prijavljenih pristupnika obavlja se isključivo vrednovanjem uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju, na način:

a) za prve dvije godine školovanja izračuna prosječna se ocjena općeg uspjeha, matematike i fizike, i ta se ocjena zaokruži na jednu decimalu, za treću godinu se izračuna prosječna ocjena općeg uspjeha i matematike koja se također zaokružuje na jednu decimalu, a za četvrtu godinu školovanja se izračuna prosječna ocjena općeg uspjeha, završnog ispita i matematike, te se i ta ocjena zaokruži na jednu decimalu;

b) zatim se zbroje sve zaokružene prosječne ocjene i taj zbroj pomnoži s brojem 100, te podjeli s brojem 4;

c) dobiveni broj predstavlja broj bodova pristupnika. Ako programom srednje škole nije predviđena fizika u nekoj od prve dvije nastavne godine pristupniku se tada uzimaju u obzir ocjene iz predmeta: mehanika, termodinamika i elektrotehnika. U protivnom, u tom razredu upisuje se 0 (nula). Pristupnici koji su tijekom III.  ili IV.  razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz matematike, odnosno fizike, dobivaju maksimalan broj bodova i stječu pravo izravnog upisa na studij.

Izračun bodova

U prozoru ispod možete provjeriti iznos vlastitih bodova. Odaberite Vaše ocjene i broj bodova se automatski prikazuje.

3. Upis svih pristupnika obavit će se prema rang listi do popunjenja odobrene upisne kvote. Pristupnik će moći izvršiti upis ukoliko je temeljem gore navedenog obračuna postigao minimum 300 bodova.

4. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis u pojedinom upisnom roku, a nisu se upisali u propisanom vremenu, gube pravo na upis. Ako nakon provedenog razredbenog postupka ima slobodnih mjesta, pravo upisa imaju pristupnici koji zadovoljavaju uvjete prethodno prikazanog razredbenog postupka. 

 6.  Upisi

1. Upisi u I. godinu preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike u prvom upisnom roku provodit će se od 12. do 22. srpnja 2022. godine i od 12. do 23. rujna 2022. godine u drugom upisnom roku (ako ga bude).

Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku. 

2. Svi studenti plaćaju naknadu u iznosu od 1000 KM po semestru (2000 KM za cijelu godinu) na transacijski račun Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Mostar) kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618 s naznakom školarina.*
Postoji mogućnost obročnog plaćanja korisnicima kreditnih kartica Unicredit banke.
Za uplate iz inozemstva:
Pay to: UniCredit Bank d. d. Mostar
Kardinala Stepinca b. b., Bosnia and Herzegovina
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru
UJ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijebr />Matice hrvatske b. b., Mostar, Bosnia and Herzegovina
IBAN: BA393381304871356303 
BIC: UNCRBA22
ID: 4227088130021
Troškovna opcija: OUR - troškove snosi pošiljatelj sredstava

3. Svi studenti pri upisu na Fakultet trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu.

4. Svi studenti pri upisu na Fakultet, a prema odluci Senata Upravnog vijeća Sveučilišta uplaćuju 10 KM na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“.

* U nastavku studiranja, pri upisu druge i treće godine preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike, također se plaća naknada u iznosu od 1000 KM po semestru (2000 KM za cijelu godinu). 


REZULTATI

Za Sveučilišni preddiplomski studij


Za I. razredbeni rok:


Za II. razredbeni rok:


KONTAKT

Sveučilište u Mostaru
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske bb
88000 Mostar
tel.: +387 36 355000
e-pošta: fgag@sum.ba

Studentska služba:
tel.: +387 36 355010
e-pošta: referada@fgag.sum.ba

Ako imate pitanje kliknite na gumb i postavite pitanje.


KAKO DO NAS?

Sveučilište u Mostaru
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske bb
88000 Mostar