ISS - ljetni ispitni rok 2023./2024.

Od danas (24. 5. 2024.) se mogu prijavljivati ispiti na redovitom ljetnom ispitnom roku akademske 2023./2024. godine.

Rok za prijavu ispita je 3 (tri) dana prije ispita, a rok za odjavu je 1 (jedan) dan prije ispita. Nakon što prođe rok za prijavu ispita, isti se više ne može prijaviti ni na koji način. Na ispit se ne može izaći ukoliko ispit nije prijavljen. Ispit treba prijaviti i za predmete koje student položi putem kolokvija, kako bi se mogla unijeti ocjena.

Student treba odjaviti ispit ukoliko se odluči ne izaći na ispit.