Uplaćivanje naknade za izdavanje potvrde o ekvivaleniciji

Naknada za izdavanje potvrda o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom iznosi 100,00 KM i uplaćuje se na transakcijski račun Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru broj: 3381302271309618 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar.

Detaljnije informacije možete dobiti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru na sljedećim kontaktima:
036/355-003 - tajništvo
036/355-000 - ured Dekanice