Povijest Fakulteta

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Mostaru je visokoškolska ustanova u području graditeljstva, arhitekture i urbanizma i geodezije i geoinformatike. Započeo je s radom 1. rujna 1978., a službeno je registriran 11. svibnja 1979. godine, kao Građevinski fakultet, Rješenjem Privrednog suda u Mostaru broj U-1248/79. Otvaranje Građevinskog fakulteta u Mostaru proisteklo je iz naraslih potreba regije za obrazovanjem visokoškolskih kadrova građevinske struke i razvijanja znanstveno-istraživačkog i stručnog rada iz područja građevinarstva, kao temeljnih pretpostavki i nositelja daljnjeg gospodarstvenog i društvenog razvitka regije. Od početka djelovanja Fakultet nastoji u svakom pogledu postati dio jedinstvenog europskog visokoobrazovnog sustava i prostora. U prvu akademsku 1978./79. na Građevinskom fakultetu upisalo se ukupno 160 studenata. Za prvu generaciju nije bilo više različitih usmjerenja. Studenti su pohađali samo konstruktivno-izvođački smjer da bi već druga generacija, pored konstruktivno-izvođačkog, imali i završene diplomirane inženjere hidrotehničkog smjera. Od tada pa sve do kraja prijeratnog razdoblja ova su dva usmjerenja ostala kao izbor na završnim godinama studija. Vrijedi istaknuti da su u ovom razdoblju značajnu kadrovsku pomoć u radu Fakulteta pružali građevinski fakulteti u Sarajevu i Splitu.
Najveće posljedice za Fakultet, u ratnom razdoblju, osjetile su se u odljevu nastavničkog kadra. Nakon Neuma i Širokog Brijega, u ograničenom prostoru Đačkog doma zajedno s Agronomskim fakultetom uspješno se realizirao nastavi proces. Na Fakultetu dolazi do izmjena nastavnih planova i programa, te usklađivanja s referentnim fakultetom u Splitu. Zahvaljujući splitskom fakultetu i njegovim profesorima koji su u najtežim okolnostima, često i pod udarom neprijateljskih granata, dolazili u Mostar i revno izvršavali svoje nastavničke obveze premostilo se najteže razdoblje u povijesti našeg Fakulteta. Još je jedan fakultet odigrao značajnu ulogu u najtežim vremenima. Profesori sa Strojarskog fakulteta u ratnim godinama su praktično držali prve dvije godine Građevinskog fakulteta. Također i u prostornom segmentu uloga Strojarskog fakulteta bila je ogromna. Akademske 1999./2000. kratko je pokrenut stručni studij građevinarstva i geodezije stupnja VI/1, a 2001. godine dobili smo prve inženjere građevinarstva, a 2002. inženjere geodezije.
Kao na cijelom Sveučilištu, od akademske 2004./05. godine, nastava je i na Građevinskom fakultetu započela po novom sustavu usklađenom s načelima Bolonjske deklaracije. Od tada se nastava održava najvećim dijelom usklađena po svome programu s našim referentnim Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije iz Splita. Sveučilišni studij građevinarstva ustrojen je u dvije razine: preddiplomski studij u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova) i diplomski studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) s dva smjera: konstrukcije i opći smjer.
Fakultet je sve do 2008. djelovao u prostoru zgrade Đačkog doma u ulici Kralja Zvonimira 14. Na dan 2. veljače 2007. započeta je izgradnja nove zgrade, za koju je sredstva osigurala Vlada Republike Hrvatske u sklopu I. faze investiranja u objekte kampusa Sveučilišta u Mostaru. Svečano otvaranje nove zgrade održano je 13. studenog 2008. Isti dan je otvoren i Međunarodni znanstveni simpozij Modeliranje konstrukcija, koji je bio jedna od manifestacija kojom je Fakultet obilježio 30 obljetnicu postojanja. Povodom 30. obljetnice postojanja izdana je i monografija 30 godina Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Najznačajnija znanstvena aktivnost na Fakultetu otpočela je u lipnju 2011. godine pokretanjem elektronskog časopisa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, e-Zbornika, a koji se tijekom narednih godina pojavio i u Ebsco bazi i na Hrčak portalu, a od 2020. godine dobio je i DOI broj, tako da smo postali puno vidljiviji i citiraniji što je od izuzetnog značaja za napredak naših nastavnika kod izbora u znanstveno nastavna zvanja.
Akademske 2014./15. otvoren je interdisciplinarni smjer Arhitektonsko urbano inženjerstvo na sveučilišnom diplomskom studiju koji je upisivao studente do početaka akademske 2017./18. godine.
Kako je od osnutka Fakulteta, pored nastavne i znanstvene, stručna djelatnost bila značajna i u profesionalnom i financijskom smislu, Znanstveno-nastavno vijeće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, donosi odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću koje će poslovati pod imenom Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar. Od tada pa do danas Fakultet je izradio nekoliko vrlo zahtjevnih i značajnih projekata koji se mogu naći u referencama Fakulteta i Centra.
Akademske 2017./18. nakon 40 godina rada pokrećemo novi studij, Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova), uz punu podršku Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba, zatim Udruge studija arhitekture i urbanizma u Hrvatskoj (USAUH – AF Zagreb, FGAG Split, GiAF Osijek) čiji smo ravnopravni član postali od osnutka, 2017. godine.
2018. godine Fakultet je obilježio 40. obljetnicu postojanja održavanjem nekoliko značajnih simpozija, u mjesecu lipnju 3. po redu Simpozij o kršu i kamenu „Hercegovina - zemlja kamena“, u listopadu znanstveno-stručni skup „Geo-expo“ 2018 gdje je Fakultet bio suorganizator skupa i u mjesecu studenom Znanstveno stručni skup „40 za budućnost“. Povodom ovoga jubileja izdana je i monografija 40 godina Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Iste godine u rujnu proslavili smo 10. obljetnicu Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta kada smo u ulozi predsjedavajuće članice Udruge u razdoblju od veljače 2017. do veljače 2019. godine.
Od akademske 2018./2019. godine ponovno upisujemo smjer Hidrotehniku i okolišno inženjerstvo na diplomskom sveučilišnom studiju građevinarstva.
Dvadeset godina nakon što smo imali prve inženjere geodezije, akademske 2019./2020. godine, pokrećemo Sveučilišni preddiplomski studij geodezije i geoinformatike u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova) kao i studij koji se najavljivao dugi niz godina, Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij građevinarstva, na hrvatskom i engleskom jeziku u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova).
Na 204. Sjednici ZNV održanoj 22. rujna 2021. godine izglasana je promjena nazivu Fakulteta u Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG).

Monografija 30 GODINA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Monografija 40 GODINA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

 

gfmo 02Zgrada u kojoj je Građevinski fakultet djelovao do 2008.

 

gfmo 01
Osiguranje-kvalitete Nova zgrada Fakulteta. .