Google kalendari

Ispod se nalaze poveznice na Google kalendare, za svaku pojedinu godinu studija i za svaku pojedinu predavaonicu. Kliknite na pojedinu poveznicu i dodajte kalendar svom gmail računu.

Građevinarstvo

Preddiplomski studij

Prva godina

Druga godina

Treća godina

Diplomski studij

Smjer: OPĆI

Prva godina

Druga godina

Smjer: KONSTRUKCIJE

Prva godina

Druga godina

Smjer: HIDROTEHNIKA I OKOLIŠNO INŽENJERSTVO

Prva godina

Druga godina

 

Arhitektura i urbanizam

Preddiplomski studij

Prva godina

Druga godina

Treća godina

 

Geodezija i geoinformatika

Preddiplomski studij

Prva godina

Druga godina

Treća godina

 

Prostorije

Amfiteatar

Predavaonica A

Predavaonica B

Predavaonica C

Predavaonica F

Predavaonica G

Predavaonica H

Predavaonica Delta

Predavaonica Gama

Studio

Računalna učionica 1

Računalna učionica 2

 

 

Prva poveznica ispod je na tablicu s rezerviranim terminima predavaonica koji se ne nalaze u Google kalendarima, a druga na obrazac putem kojega rezervirate termin predavaonice.

Rezervacija termina

Rezervirani termini

Rezervacija termina za nastavnu godinu i prostoriju