Raspored nastave za studij građevinarstva

Preddiplomski studij građevinarstva

Ljetni semestar (2021./2022.)

Prva godina

Druga godina

Treća godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: opći

Ljetni semestar (2021./2022.) 

Prva godina

Druga godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: konstrukcije

Ljetni semestar (2021./2022.) 

Prva godina

Druga godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: hidrotehnika i okolišno inženjerstvo

Ljetni semestar (2021./2022.) 

Prva godina

Druga godina