Raspored nastave za studij građevinarstva

Preddiplomski studij građevinarstva

Ljetni semestar (2023./2024.)

Prva godina

Druga godina

Treća godina

  

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: opći

Ljetni semestar (2023./2024.)

Prva godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: konstrukcije

Ljetni semestar (2023./2024.)

Prva godina

 

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: hidrotehnika i okolišno inženjerstvo

Ljetni semestar (2023./2024.) 

Prva godina