Raspored nastave za studij građevinarstva

Preddiplomski studij građevinarstva

Zimski semestar (2023./2024.)

Prva godina

Druga godina

Treća godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: opći

Zimski semestar (2023./2024.)

Prva godina

Druga godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: konstrukcije

Zimski semestar (2023./2024.)

Prva godina

Druga godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: hidrotehnika i okolišno inženjerstvo

Zimski semestar (2023./2024.)

Prva godina

Druga godina