Studentski zbor

Vodstvo studentskog zbora Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u 2022./2023.


Predsjednik: Ivan Kutleša

Zamjenik predsjednika - Mato Madžar


Članovi studentskog zbora Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije

Preddiplomski studij građevinarstva

1. godina

Predstavnik – Tomislav Krištić
Zamjenica -  Aurora Šaravanja

2. godina

Predstavnik – Mario Vasilj
Zamjenica –  Ines Lovrić

3. godina

Predstavnica – Karla Petrušić
Zamjenik – Marin Vladić

 

Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma

1. godina

Predstavnica – Magdalena Drežnjak
Zamjenik – Marko Glavan

2. godina

Predstavnica – Katarina Šimunović
Zamjenica – Matea Primorac

3. godina

Predstavnik – Barbara Ivić
Zamjenica – Lucija Dujmić

 

Preddiplomski studij geodezije i geoinformatike

1. godina

Predstavnica – Marija Čuljak
Zamjenica – Lucija Smoljo

2. godina

Predstavnik – Josip Alpeza
Zamjenik – Ivan Soldo

3. godina

Predstavnica – Josipa Šuman
Zamjenica – Ljiljana Šimić

 

Diplomski studij građevinarstva

1. godina

Smjer: opći
Predstavnik - Toni Varivoda
Zamjenica - Milica Rončević

Smjer: konstrukcije
Predstavnik - Tomislav Mioč
Zamjenik - Tadija Pervan

Smjer: hidrotehnika i okolišno inženjerstvo
Predstavnica - Sara Pinjuh
Zamjenica - Tanja Raič

2. godina

Smjer: opći
Predstavnik - Petar Vukoja
Zamjenica - Anamarija Gadžić

Smjer: konstrukcije
Predstavnica - Mateja Bašić
Zamjenik - Ivan Kutleša

Smjer: hidrotehnika i okolišno inženjerstvo
Predstavnica - Ivana Šaravanja
Zamjenica - Lucija Markota