U svrhu boljeg ustrojstva i radi usklađivanja djelatnosti Fakulteta, te razmatranja pitanja od zajedničkog interesa za izvođenje znanstvenog, nastavnog i visokoškolskog rada, Fakultet ima ustrojbene jedinice. Ustrojbene jedinice Fakulteta su katedre, laboratoriji, tajništvo i zavodi. U radu u u ustrojbenim jedinicama, uz osobe zaposlene na Fakultetu, mogu sudjelovati i osobe s drugih fakulteta, honorarni suradnici i znanstvenici.
Katedre i laboratoriji su ustrojbene jedinice Fakulteta koje sudjeluju u izvedbi sveučilišnih studija i provode znanstvenu, nastavnu i visokostručnu djelatnost.
Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru djeluju ove katedre:
.
• katedra za mehaniku, materijale i konstrukcije (pročelnik doc. dr. sc.Dragan Ćubela)

• katedra za hidrotehniku i geotehniku (pročelnica prof. dr. sc. Maja Prskalo)

• katedra za prometnice i organizaciju i tehnologiju građenja (pročelnica izv. prof. dr. sc. Ivana Domljan)

• katedra za arhitekturu i urbanizam (pročelnica doc. dr. sc. Valerija Kopilaš)

• katedra za geodeziju i geoinformatiku (pročelnik doc. dr. sc. Danko Markovinović).