Dekanica: prof. dr. sc. Maja Prskalo
Prodekan za nastavu:      izv. prof. dr. sc. Željko Rozić
Prodekan za znanost: izv. prof. dr. sc. Gordan Prskalo
Tajnica fakulteta: Renata Prce Antunović, dipl. iur.