Raspored nastave za studij geodezije i geoinformatike

Preddiplomski studij geodezije i geoinformatike

Zimski semestar (2023./2024.)

Prva godina

Druga godina

Treća godina