Raspored nastave za studij geodezije i geoinformatike

Preddiplomski studij geodezije i geoinformatike

Zimski semestar (2021./2022.)

Prva godina

Druga godina

Treća godina