Preuzimanje sveučilišne iskaznice

eduID1 1

Studenti koji su učitali fotografiju u svoj EduID profil i dobili su poruku od SUMIT-a, mogu preuzeti svoju sveučilišnu iskaznicu u studentskoj referadi.