Doktorske disertacije obranjene na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Doktorske disertacije obranjene na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2002. - )

 Broj   Ime i prezime  Naslov doktorske disertacije  Godina 
 1.  Ivo Čolak  Numeričko modeliranje savijanja tankih ploča općeg oblika  2002.
 2.  Ivan Lovrić  Modeli brzine prometnog toka izvan gradskih dvotračnih cesta  2007.
 3.  Maja Prskalo  Geomehaničke odlike Blidinjske sinklinale u funkciji geološkog nastanka prostora  2008.
 4.  Vlaho Akmadžić  Model velikih pomaka u analizi plošnih i linijskih konstrukcija  2008.
 5.  Željko Rozić  Optimalizacija rada urbanog vodnog sustava  2009.
 6.  Gordan Prskalo  Geomorfološki trenutni jedinični hidrogram kao osnova za definiranje poplavnih voda na neizučenim slivovima    2010.
 7.  Mladen Kožul  Numerička simulacija vremenski ovisnih deformacija betona  2011.
 8.  Goran Šunjić  Numeričko modeliranje ponašanja betonskih brana pod utjecajem seizmičkih opterećenja  2016.
 9.  Mirna Raič  Istraživanje tokova podzemnih voda u sredinama s promjenjivom provodljivošću  2017.
 10.  Dragan Ćubela  Uporabna svojstva betonskih konstrukcija ovisno o stupnju prednapinjanja  2017.
 11.  Ivana Lukić Kristić    Prediction of the nonlinear load-settlement relationship for shallow foundations on granular soils  2021.

 
Disertacije su dostupne u knjižnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.