Sveučilišni diplomski studij

 

Naziv studijskog programa

GRAĐEVINARSTVO

Ciklus studijskog programa
2. (DRUGI)

Naziv studijskog ciklusa
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

Nositelji studija
Predlagatelj: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru
Izvoditelj: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru

Trajanje studija
2 (DVIJE) GODINE

Broj ECTS bodova
120 (STO DVADESET)

Uvjeti za upis na studij

Završen preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru ili prediplomski sveučilišni studij građevinarstva na drugim sveučilištima u Bosni i Hercegovini i u svijetu.
Završen stručni studij građevinarstva na ustanovi koja održava takve studije u Bosni i Hercegovini ili svijetu, uz prethodno polaganje razlikovnih ispita.
Završen preddiplomski sveučilišni studijski program drugih tehničkih znanosti, bilo iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva, uz prethodno polaganje razlikovnih ispita.

Režim studija
Ustrojava se i izvodi po semestrima kao redoviti studij.

 

 

Program sveučilišnog diplomskog studija