Ime i prezime:           Marino Jurišić
Datum rođenja: 22. 3. 1994.
Zvanje i titula: Asistent; mag. građ.
Telefon:

+387 36 355028

E-mail:  
Konzultacije:  
  
CURRICULUM VITAE