vlaho a

Ime i prezime:           Vlaho Akmadžić
Datum rođenja: 14. 7. 1977.
Zvanje i titula: izv. prof. dr. sc., dipl. ing. građ.
Telefon:

+387 36 355027

E-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: četvrtkom 11.00 - 12.00
  
CURRICULUM VITAE 

 

A. OSNOVNI PODACI  

Ime i prezime: VLAHO AKMADŽIĆ

Zvanje i titula: Doc. dr. sc.

Kolegiji: Građevna statika I, Građevna statika II, Osnove metalnih konstrukcija, Metalne konstrukcije I, Metalne konstrukcije II, Metalni mostovi

Datum rođenja: 14. srpnja 1977.  

 

B. ŠKOLOVANJE 


1992.g. – završio Osnovnu školu u Dubrovniku,

1996.g. – završio Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Dubrovniku,

2000.g. – diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru,

2004.g. - magistrirao na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

2008.g. - doktorirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 

 

C. NAPREDOVANJE I POLOŽAJ U ZAPOSLENJU


SADAŠNJE ZAPOSLENJE
: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

POZICIJA: Docent na kolegijima Građevna statika I, Građevna statika II, Osnove metalnih konstrukcija, Metalne konstrukcije I, Metalne konstrukcije II, Metalni mostovi  

 

POPIS RADOVA I DJELATNOSTI


E. Znanstveni radovi objavljeni u inozemnim i domaćim časopisima (u zadnjih pet godina)

V. Akmadžić, A. Mihanović, B. Trogrlić: ''Geometrijski nelinearni numerički model krovnih prostornih rešetki po teoriji malih i velikih pomaka'', Znanstveni glasnik, Vol. 19, str. 57.-66., Mostar, 2007.

A. Mihanović, B. Trogrlić, V. Akmadžić: ''Stability analysis of steel space frames under large displacement'', 4th International Congress of Croatian Society of Mechanics, Bizovac, Croatia, September, 2003.

 

E1. Magistarski i doktorski rad

 

V. Akmadžić: ''Nelinearni numerički model prostornih rešetki po teoriji malih i velikih pomaka'', magistarski rad, Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2004.

V. Akmadžić: ''Model velikih pomaka u analizi plošnih i linijskih konstrukcija", doktorski rad, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2008.

 

F. Radovi objavljeni u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova


Mihanović, A.; Trogrlić, B. & Akmadžić, V.: "Nonlinear numerical model for seismic analysis", Internetional Scientific Symposium - "Modeling of structures", Proceedings, pp. 417-430, University of Mostar, Faculty of civil enginnering, Mostar, 13.-15. November 2008.

Soče, H. & Akmadžić, V. : "Joints with high strength bolts class 10.9 under the transient loading - experimental and theoretical analysis", Internetional Scientific Symposium - "Modeling of structures", Proceedings, pp. 665-676, University of Mostar, Faculty of civil enginnering, Mostar, 13.-15. November 2008.

 

G. Radovi objavljeni u zbornicima domaćih znanstvenih skupova


H. Soče, R. Cvitković, V. Akmadžić: ''Eksperimentalno određivanje koeficijenta trenja za dinamičko opterećenje kod visokovrijednih vijaka klase 10.9 '', Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Vol. 3, str. 129.-140., Mostar 2003.

 

H. Knjige, skripte, publikacije


V. Akmadžić, B. Crnjac, Zbirka zadataka iz Građevne statike II, odabrana poglavlja, skripta, naklada Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2003.

Jedan od autora teksta i korektora hrvatskog teksta MONOGRAFIJE povodom 30 godina Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 1978.-2008., Mostar, 2008.

 

I. Pozivna predavanja


Izlaganja na Okruglom stolu - Obnova sustava tehničkog promatranja i istraživanja stanja u podzemlju lijevog zaobalja i brane HE Mostar, a na temu ''Oprema i rezultati mjerenja podzemnih voda'', Mostar, ožujak 2006.

 

J. Značajniji stručni radovi i stručni projekti


1. Poslovno-stambeni objekt ''TRN'' (Široki Brijeg), Član radnog tima za izradu Glavnog projekta,

2. Poslovno-stambeni objekt ''RONDO, LAMELA 5'' (Mostar, Rondo), Član radnog tima za izradu Glavnog projekta

3. Benzinska crpka i poslovni objekt "Z. D. B.'' (Jare, Široki Brijeg), Član radnog tima za izradu Glavnog projekta

4. Poslovna zgrada ''ELEKTROPRIVREDA'' (Novi Travnik), Član radnog tima za izradu Glavnog projekta

5. Poslovno-stambena zgrada ''BULEVAR'', ulaz 19 Rekonstrukcija i dogradnja, Suradnik na projektu

6. Poslovna zgrada vl. ĆUPINA (Mostar, Šantićeva ulica), Suradnik na projektu

7. Zgrada Fakulteta temeljnih medicinskih znanosti (Mostar, Bijeli Brijeg) Suradnik na projektu

8. Izvedbeni projekt Auto salona "NUIĆ" u Mostaru, Član radnog tima za izradu Glavnog projekta

9. Izvedbeni projekt poslovnog objekta vl. Marinka Lovrića u Neumu, Član radnog tima za izradu Glavnog projekta

10. Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje poslovne građevine "LEDARA-PIVARA" u Mostaru - projekt konstrukcije, Suradnik na projektu

11. Filtracijske deformacije tla na profilu HE Mostar – I faza, Član radnog tima

12. Benzinska crpka i poslovni objekt "AURO.'' (Neum), Član radnog tima za izradu Glavnog projekta

13. Izvedbeni projekt krovišta Auto salona "NUIĆ" u Tomislavgradu, Projektant krovne konstrukcije

14. Izvedbeni projekt propusta na južnoj obilaznici oko Gruda, Član radnog tima

15. Glavni projekt poslovno-skladišnog objekta "EUROSAN" u Mostaru - projekt konstrukcije, Suradnik na projektu

16. Izvedbeni projekt rekonstrukcije i proširenja lučnog mosta Miletina, na cesti Čitluk -Čapljina, Projektant konstrukcije

17. Glavni projekt proizvodno skladišne čelične hale u Belom Manastiru, Projektant konstrukcije

18. Izvedbeni projekt čelične hale u Tomislavagradu, Član radnog tima

19. Benzinska crpka na Rudniku, Član radnog tima za izradu Glavnog projekta

20. Antenski stup visine 48m kod Žepča , Član radnog tima

21. Izvedbeni projekt nadvožnjaka u Neumu, Član radnog tima

22. Izvedbeni projekt proizvodno čelične hale ''Soldo metali'', Široki brijeg, Član radnog tima

23. Glavni projekt deniveliranog raskrižja u dvije razine, na križanju ceste M17 i M6.1 u Čapljini, Suradnik na projektu

24. Izvedbeni projekt hotela ''Mogorjelo'' u Čapljini, Suradnik na projektu

25. Izvedbeni projekt zgrade Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Suradnik na projektu

26. Izvedbeni projekt stambeno-trgovačkog objekta ''GUMA-M'' u Mostaru, Suradnik na projektu

27. Izvedbeni projekt poslovnog objekta ''IGH'' u Mostaru, Suradnik na projektu

28. Izvedbeni projekt stambeno-trgovačkog centra ''MIK Company'' u Mostaru, Suradnik na projektu

29. Obnova sustava tehničkog mjerenja te istraživanje stanja u podzemlju lijevog zaobalja i brane HE Mostar – II. faza, Član radnog tima

30. Elaborat o istraživanju propusnosti dijafragme i nasutog dijela brane, te stanja i razvoja erozionih i sufozionih procesa, , Član radnog tima