Građevinarstvo - preddiplomski studij

1. godina

2. godina

3. godina

 

Građevinarstvo - diplomski studij

1. godina

2. godina

 

Arhitektura i urbanizam - preddiplomski studij

1. godina

2. godina

3. godina

 

Geodezija i geoinformatika - preddiplomski studij

1. godina

2. godina

3. godina