Terenska nastava na HE Mostar

terenska nastava he mostar 01

Studenti prve godine diplomskog studija građevinarstva smjerova Opći te Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo obavili su dana 15. 6. 2021. terensku nastavu na HE Mostar u sklopu kolegija Uređenje vodotoka u pratnji više asistentice mr. sc. Tatjane Džeba i domaćina uposlenika HE Mostar, Željka Primorca, dipl. ing. građ.

Studenti su obišli:

- unutrašnje objekte HE Mostar - strojarnicu s dispečerskim centrom. U strojarnici su studenti imali priliku vidjeti i slike o izgradnji brane kao i sanaciji nakon ratnih zbivanja. U dispečerskom centru su upoznati s strojarskom i elektro-opremom. U tijeku našeg posjeta upravo je vršena redovita kontrola elektro-opreme na HE Mostar.

- vanjske - kruna brane, akumulacija i nasip, preljev (s tri preljevna polja) slapištem i bučnicom te temeljni ispust.

Studentima su na licu mjesta opisani objekti koji su izučavani, a odnose se na regulacijske građevine tipa: preljev sa slapištem i bučnicom, temeljni ispust, nasip, obaloutvrde, barbakane i sl. Ujedno su imali prilike vidjeti Kaplan turbine, kranove, složenu hidrauliku zatvarača, komandnu ploču i softvere za praćenje i nadzor. Upoznati su s izgradnjom injekcijske zavjese u cilju sprječavanja procjeđivanja ispod i u boku brane, piezometrima, s načinom uklanjanja naplavina na branu i s geodetskim monitoringom na brani. Također su upoznati s opsegom redovitog održavanja na HE Mostar.

Ovom prilikom zahvaljujemo EPHZHB i našim domaćinima na HE Mostar te svim zanimljivim informacijama koje su studenti imali prilike čuti i vidjeti na terenskoj nastavi.