Obavijest o početku nastave za više godine studija

Nastava na II. (drugoj) i III. (trećoj) godini sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva, na II. (drugoj) i III. (trećoj) godini sveučilišnog preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma, na II. (drugoj) i III. (trećoj) godini preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike te na I. ((prvoj) i II. (drugoj) godini sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva u akademskoj 2021./2022. godini počinje u ponedjeljak 11. listopada 2021. godine na način i prema rasporedu koji će biti objavljen idući tjedan.