Upisivanje službene e-mail adrese u Studomat

Mole se studenti, koji do nisu do sada učinili, da se prijave u Studomat te pod karticom Osobni podaci, na dijelu Kontakt podaci, za e-mail upišu službenu adresu. Sumarum će se u kraćem vremenskom roku sinkronizirati sa Studomatom i prenijeti tu adresu u Sumarum.