Poziv najboljim studentima završne godine I. ciklusa studija (3. godine preddiplomskog studija)

U skladu s pozivom Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, pozivamo najbolje studente završne godine I. ciklusa studija (3. godine preddiplomskog studija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru) da se prijave u studentsku referadu radi pravljenja rang liste. Prijave se zaprimaju do petka, 29. 10. 2021. Kad rang lista bude formirana, prv-i/a student/ica s rang liste bit će kandidat/kinja našeg fakulteta za podršku FMOZ-a.