CEEPUS mreža - natječaj za odlazne i dolazne mobilnosti

ceepus

Otvoren je natječaj za odlazne i dolazne mobilnosti u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. za CEEPUS mrežu - CIII-HR-1302-04-2122 - Research and Education of Environmental Risks.

Prijave je potrebno podnijeti do 31. listopada 2021.

Česte pojave prirodnih katastrofa, kako u svijetu tako i na našim područjima, postaju jedan od najvažnijih svjetskih problema i faktora koji utječu na daljnji održivi razvoj ljudske civilizacije. Prirodne katastrofe postale su izvor trajne prijetnje zajednici i okolišu u cjelini. Šteta koju uzrokuju premašuje sve prihvatljive mjere. Svjedoci smo da je izloženost učincima prirodnih katastrofa (suše, poplave, klizišta, potresi) znatno se povećao zbog niske razine znanja o uzroku pojave, mehanizmima djelovanja i zaštite.

Cilj mreže je osposobiti studente za primjenu metoda i trenutnog znanja o prirodnim opasnostima i procjeni rizika integriranjem istraživanja i praktične primjene na stvarnim građevinskim konstrukcijama - posebnom analizom rizika i odlučivanjem. Studenti će se upoznati s različitim metodama analize, tehnikama i alatima za procjenu oštetljivosti, modernim metodama predviđanja i praćenja nezgoda - modeliranjem, simulacijom i GIS tehnologijom itd.

Ostale teme isto aktualne u mreži su i: metodologija inženjerskog projektiranja, analiza konstrukcija, zaštita od štetnih vibracija u konstrukcijama, računalno podržane tehnologije u mehanici konstrukciji i primjeni u inženjerstvu i obrazovanju….

Budući da definicija okolišnog rizika ("stvarna ili potencijalna prijetnja štetnih učinaka na žive organizme i okoliš zbog emisije, otpada, iscrpljivanja resursa itd.”) označava vrlo širok spektar aktivnosti, brojne su i teme kojima se može smanjiti rizik i sačuvati okoliš. Neka od područja, u kojima bi se mogli pronaći studenti i nastavnici drugih tehničkih fakulteta su i obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, primjena računalnih programa i tehnika u navedenom području itd.

Kategorije mobilnosti u sklopu CEEPUS mreže su:

a) student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca.
b) short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec.
c) teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.

Popis ustanova u CEEPUS mreži

J. J. Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering Osijek

University of Sarajevo, Faculty of Civil Engineering,
Department of Materials and Constructions

University of Novi Sad,
Faculty of Technical Sciences

University Sts. Cyril and Methodius - Skopje,
Faculty of Civil Engineering-Department of Structural Analysis and Earthquake Engineering

University of Belgrade,
Faculty of Geography

J. J. Strossmayer University of Osijek
Faculty of Agriculture

University of Nyíregyháza
Engineering and Agriculture Faculty

North University
Department of Civil Engineering

“EPOKA" University
Department of Civil Engineering

University of Montenegro
Faculty of Civil Engineering

Transilvania University of Brasov - UniTBv
Faculty of Civil Engineering

University of Belgrade
Faculty of Civil Engineering - Department of materials and structures

University of Novi Sad,
Faculty of Civil Engineering in Subotica

University of Novi Sad
Technical Faculty "Mihajlo Pupin"

J. J. Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek

University of Mostar
Faculty of Civil Engineering

University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering

Kontakt osoba je koordinator za međunarodnu suradnju Stanko Čolak, mag. građ.