Studenti geodezije i geoinformatike u posjetu Službi za katastar Grada Mostara


Studenti druge i treće godine preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike, u pratnji predmetnih nastavnika doc. dr. sc. Sanje Šamanović i prof. dr. sc. Vlade Cetla, posjetili su Službu za katastar Grada Mostara. Posjet je bio organiziran u sklopu nastave u četvrtak 11. studenoga 2021.

U nastavku donosimo nekoliko fotografija:

katastar mostar 01

Ovim putem bi se željeli zahvaliti Službi za katastar Grada Mostara, a posebno kolegi Tomislavu Tomiću, dipl. ing. geod. na prijemu i zanimljivoj prezentaciji svakodnevnog rada i aktivnosti Službe za katastar. Studenti su imali priliku iz prve ruke od eminentnog stručnjaka čuti detalje o praktičnim poslovima u katastru koji su neizostavni dio geodetske i geoinformatičke struke. Studenti su posjet ocijenili vrlo korisnim i nadamo se kako će se ovakvi posjeti i suradnja sa Službom za katastar Grada Mostara nastaviti i ubuduće.