Valja nama preko 2021

valja nama preko page 1

Peta po redu Međunarodna konferencija studenata građevinarstva Valja nama preko održava se u Mostaru  od  1. do 4. prosinca 2021. godine, a organizira je Studentski zbor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te Međunarodna udruga studenata građevinarstva IACES CP Mostar. 

Tema ovogodišnje konferencije su Mostovi te će se u skladu s tom temom održati brojna stručna predavanja od strane naših profesora s Građevinskog fakulteta, predavača sa Univerziteta u Beogradu te raznih građevinskih tvrtki sa područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ove godine konferencija također bilježi najveći broj zainteresiranih sudionika još od 2017. godine kada je održana prva konferencija. Konferencija će biti održana u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače, a događaju će prisustvovati studenti iz Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek), Srbije (Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Niš), studenti sa Građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, te naši studenti Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Agenda