Održan Znanstveni sat - SUHOZIDNA KULTURNA BAŠTINA HERCEGOVINE - aktivnosti i planovi

znanstveni sat Kresimir Saravanja

U srijedu 1. prosinca 2021. u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Udruge Zvuk kamena Posušje Dana održan je Znanstveni sat na temu: SUHOZIDNA KULTURNA BAŠTINA HERCEGOVINE - aktivnosti i planovi. Predavač je bio doc. dr. sc. Krešimir Šaravanja, dipl. ing. građ.

Na predavanju je prezentirano umijeće (vještina) suhozidne gradnje koje je prije tri godine upisano na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva, a prije dvije i pol godine u Strasbourgu je usvojen Memento koji naglašava važnost suhozida za europske krajolike. Također je prezentiran dio bogatstva suhozidne kulturne baštine u Hercegovini, kao i dosadašnje i planirane aktivnosti na očuvanju, zaštiti i popularizaciji te baštine.