Priznanje našem fakultetu za organizacijska postignuća

Međunarodni konzorcij BRAUIC danas (8. 12. 2021.) je Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru uručio priznanje za organizacijska postignuća.

brauic certificate gfsum 1