Svečana promocija 2021.

svecana promocija 2021 12 89

U petak, 17. prosinca 2021., održana je Svečana promocije prvostupnika (bachelora) građevinarstva, prvostupnika arhitekture i urbanizma, magistara građevinarstva, dodjela Plaketa, Dekanovih nagrada i Dekanovih pohvala.

 

Fotogalerija Svečane promocije prvostupnika građevinarstva

 

 

 

Fotogalerija Svečane promocije prvostupnika arhitekture i urbanizma te magistara građevinarstva