Poziv za dostavljanje radova za 23. broj e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta

e zbornik n

Pozivamo sve zainteresirane autore za dostavljanje radova za 23. broj e-ZBORNIKa čije je objavljivanje planirano u lipnju 2022. godine. U časopisu se objavljuju znanstveni i stručni radovi iz polja građevinarstva i ostalih tehničkih znanosti. e-ZBORNIK se objavljuje na hrvatskom i engleskom jeziku, a svi (i znanstveni i stručni) radovi se recenziraju dvostrukom „slijepom“ recenzijom.

e-ZBORNIK je uvršten u baze časopisa: EBSCO, Hrčak, DOI (CrossRef) i DOAJ, a u tijeku su aktivnosti na upisu u nove baze. Bibliografski je časopis prepoznat pod sljedećim podacima: ISSN 2232-9080 (mrežno izdanje) i DOI: 10.47960/2232-9080.
Zainteresirani autori trebaju dostaviti svoje radove do 25. travnja 2022. godine. Sve informacije o časopisu možete pronaći na: https://e-zbornik.gf.sum.ba/.