Lokalni odbor IACES-a LC Mostar

Sudjelovanjem na Međunarodnom događaju MTM (Mid Term Meeting) naša Međunarodna udruga studenata građevinarstva IACES LC Mostar je tijekom GAR-a (General Assembly of Representatives) jednoglasno izglasana Lokalnim uredom nakon niza neaktivnih godina, te je tako jedina aktivna udruga na području Bosne i Hercegovine, kao i trenutno jedina hrvatska aktivna udruga. U skladu s time, članovi Udruge IACES radili su na reorganizaciji Lokalnog odbora, te zajedničkim sastancima i glasanjem usvojili i ustrojili nove odjele s potpredsjednicima na čelu, kao i funkciju koordinatora za međunarodnu suradnju. Članovi udruge IACES već pripremaju mnoštvo novih aktivnosti i zanimljivosti za naše studente, kao i za promociju našega Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije te Sveučilišta u Mostaru.

IACES LC Mostar 01

IACES LC Mostar 02

IACES LC Mostar 03

IACES LC Mostar 04

IACES LC Mostar 05

IACES LC Mostar 06

IACES LC Mostar 07

IACES LC Mostar 08

IACES LC Mostar 09