Znanstveni sat: UPRAVLJANJE KRUTIM OTPADOM – PRIMJER REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO

Pozivamo Vas na

ZNANSTVENI SAT na temu 

UPRAVLJANJE KRUTIM OTPADOM – PRIMJER REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO

koji će se održati u petak, 13. svibnja 2022. u 11:00 sati u amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Predavač će biti prof. dr. sc. Amra Serdarević, dipl. ing. građ., voditeljica Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.