Održan Znanstveni sat - UPRAVLJANJE KRUTIM OTPADOM – PRIMJER REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO

znanstveni sat amra serdarevic 03

U petak 13. svibnja 2022. u organizaciji Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru održan je Znanstveni sat na temu UPRAVLJANJE KRUTIM OTPADOM – PRIMJER REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO. Predavač je bila prof. dr. sc. Amra Serdarević, dipl. ing. građ., voditeljica Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.