Terenska nastava - Obilazak površinskog kopa Vihovići

terenska nastava vihovici 2022 1

Terenska nastava za studente prve godine diplomskog studija građevinarstva iz kolegija Mehanika stijena i Hidrogeologija održana je 16. svibnja 2022. na području bivšeg površinskog kopa Vihovići u Mostaru.

Studenti smjera Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo i Općeg smjera imali su priliku upoznati hidrogeološke značajke ovog prostora, sa naglaskom na hidrogeološke odnose neogenskog bazena i karbonatnog zaleđa te odnos sa rijekom Neretvom. Tijekom obilaska terena prezentirane su im geološke i inženjersko-geološke značajke područja Mostara, litološke i fizičko-mehaničke značajke prvenstveno lapora koji dominiraju u građi terena i kategorizacija stijenske mase. Ova prilika je iskorištena da se studenti upoznaju s poviješću eksploatacije ugljena i sa sanacijom površinskog kopa Vihovići.