Studijski posjet gradilištu mosta Počitelj

studijski posjet most pocitelj 22

U petak, 13. 5. 2022., u organizaciji Alumnija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Heringa d.d. organiziran je studijski posjet gradilištu mosta Počitelj na koridoru Vc. U posjetu su sudjelovali studenti prve godine diplomskog studija građevinarstva sa smjera konstrukcije u pratnji profesora i asistenata, kao i profesori i studenti sa Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Detaljno je prezentirana konstrukcija mosta kao i posebnosti i izazovi kod slobodno konzolne gradnje. Nakon toga svi su podignuti na konzole stupova S3 i S4 gdje su izbliza upoznati sa postupkom izvođenja. Nakon posjeta organiziran je ručak u restoranu Romanca. Ovim putem zahvaljujemo se Mariju Jurišiću kao i cijelom Heringovom timu na jako korisnom, zanimljivom i ugodnom posjetu.