Znanstveni sat: SANITARNE DEPONIJE OTPADA, TEMELJNO ZATVARANJE, INFILTRACIJA I OTJECANJE SA TIJELA DEPONIJE

Pozivamo Vas na

ZNANSTVENI SAT na temu 

SANITARNE DEPONIJE OTPADA, TEMELJNO ZATVARANJE, INFILTRACIJA I OTJECANJE SA TIJELA DEPONIJE

koji će se održati u petak, 3. lipnja 2022. u 11:00 sati u amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Predavač će biti prof. dr. sc. Nedim Sulić, dipl. ing. građ.,
Redoviti profesor na Rudarsko Geološko Građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,

Član Internacionalne akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine,
Član Bosanskohercegovačko – američke akademije umjetnosti i nauke,
Prodekan za NIR RGGF-a i 
Voditelj doktorskog studija građevinarstva - hidrotehnika.