BKSTONE trening studenata u Prištini i Sarajevu

bkstone pristina 02

U sklopu projekta BKSTONE održani su treninzi studenata Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u slijedećim terminima:
- Od 18. do 20. svibnja 2022. tri studenta treće godine prediplomskog sveučilišnog studija arhitekture i urbanizma i dvije studentice druge godine prediplomskog sveučilišnog studija građevinarstva u pratnji članice radnog tima projekta BKSTONE mr. sc. Tatjane Džeba sudjelovali su na treningu na Sveučilištu u Prištini, zajedno sa studentima iz Prištine i Atene. Supervizori su bili sa dva Sveučilišta iz Španjolske.

- Od 11. do 13. svibnja 2022. pet studenata prve godine sveučilišnog diplomskog studija građevinarstvo, smjer Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo i dva studenta treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstvo sudjelovali su na treningu na Univerzitetu u Sarajevu. Pored naših studenata, treningu su nazočili i studenti iz Podgorice i Sarajeva. Supervizori su bili nastavnici s Nacionalnog tehničkog sveučilišta iz Atene.

Nakon završenih treninga, studenti su dobili certifikate. U nastavku su Agende treninga u Prištini i Sarajevu te galerije fotografija.

Agenda treninga u Prištini

Fotografije s treninga u Prištini

 

Agenda treninga u Sarajevu

Fotografije s treninga u Sarajevu