Udruga studija arhitekture i urbanizma Hrvatske

Naziv udruge glasi: UDRUGA STUDIJA ARHITEKTURE I URBANIZMA HRVATSKE.

Skraćeni naziv udruge glasi: USAUH.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: ASSOCIATION OF CROATIAN STUDIES OF ARCHITECTURE AND URBANISM.

Sjedište udruge je u Zagrebu, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 26.

Područje djelovanja sukladno ciljevima: obrazovanje, znanost i istraživanje.

Ciljevi Udruge su:

- zaštita interesa sveučilišnih studija arhitekture i urbanizma;

- intenziviranje suradnje između fakulteta nositelja studija arhitekture i urbanizma;

- zaštita interesa arhitektonske i urbanističke struke;

- briga za sustavni strateški pristup razvoju struke arhitekture i urbanizma;

- poticanje umjetničkih, znanstvenih i stručnih istraživanja u području edukacije arhitekata i urbanista;

- poticanje sudjelovanja sveučilišnih studija arhitekture i urbanizma na kontinuiranom obrazovanju i specijalizaciji stručnjaka iz polja arhitekture i urbanizma.

Udruga obavlja i sljedeće djelatnosti:

- donosi mišljenja i preporuke o pitanjima bitnim za poticanje i razvoj znanstvenih, umjetničkih i stručnih istraživanja i aktivnosti u sklopu sveučilišnih studija arhitekture i urbanizma;

- promiče interese članova Udruge na znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

- organizira javna događanja (skupove, stručne rasprave, radionice i slično) s ciljem unapređenja struke;

- izdaje publikacije koje promiču struku;

- uspostavlja suradnju s domaćim i inozemnim srodnim udrugama i institucijama;

- surađuje sa stručnim i upravnim tijelima u visokom obrazovanju;

- sudjeluje u razvitku struke i akademske zajednice;

- brine za ljudske potencijale kroz okupljanje i razmjenu znanja i iskustva članova Udruge.

Članice Udruge su fakulteti na kojima se izvode studij/i arhitekture i urbanizma, a koji u obrazovnom ciklusu koriste hrvatski jezik kao službeni jezik i koji su registrirani u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Udruga je osnovana 2017. godine, a članice Udruge su:


USAUH svi fakulteti