Naše studentice na Arhitektonskoj ljetnoj školi u Sinju

arhitektonska ljetna skola sinj 04

U okviru kolegija Stambene zgrade 1 uz podršku Grada Sinja Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku organizirao je Ahitektonsku ljetnu školu koja bi tematizirala revitalizaciju ruralnog krajolika – Sinjskog polja. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru je član Udruge studija arhitekture i urbanizma Hrvatske pa tako i naše studentice Ena Rimac, Manja Krtalić i Mia Matković sudjeluju u radu ove škole.

Arhitektonska ljetna škola bi se pobliže bavila temom stanovanja u ruralnom krajoliku – Sinjskom polju - na način da bi se uz stambene prostore projektirali i gospodarski/proizvodni prostori kao komplementarni stanovanju.
Ljetna škola je koncipirana na način da se nekoliko grupa studenata kroz vremenski period od 16. do 20. 7. 2022. bavi istraživanjem teme i promišljanjem arhitektonskog sklopa na odabranoj lokaciji, razradom teme kroz period ljeta, te u konačnici svoj rad prezentira pred zainteresiranim građanstvom. Više o samoj temi i programu rada ljetne škole može se pronaći na sljedećoj poveznici.