In Memoriam: Prof. dr. sc. Mato Goluža

mato goluza

Prof. dr. sc. Mato Goluža, dipl.ing.građ.
(22. 9. 1930. - 1. 8. 2022.)

“Kada bunari presuše, shvatimo vrijednost vode.” – Benjamin Franklin

Prof. dr. sc. Mato Goluža, dipl.ing.građ. rođen je 22.09.1930. godine u mjestu Pješivac u općini Stolac. Osnovnu i srednju školu završio je u Stocu, a Građevinski fakultet u Sarajevu. Magistrirao je 1986. godine, a 1989. godine obranio je doktorsku disertaciju. Radio je u Ministarstvu Vodoprivrede, Poljoprivrede i Šumarstva Hrvatske Republike Herceg-Bosne od 1992. do 1995 godine od toga i kao pomoćnik ministra za Vodoprivredu.

Od 1986. pa sve do odlaska u mirovinu 2005. godine bio je asistent te nastavnik na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a u redovitog profesora izabran je 1997.godine
U godinama iza rata vršio je najodgovorniju funkciju dekana fakulteta u 2 mandatna razdoblja u ukupnm trajanju od 1996. do 2000. godine. te tako dao veliki doprinos opstanku Fakulteta u tim teškim poratnim vremenima.
Bio je nastavnik na predmetima Hidrologija, Opskrba vodom i kanalizacija, Riječna hidrotehnika, Hidrotehnički sustavi na Građevinskom fakultetu te Hidrotehničke melioracije na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Autor je nekoliko knjiga iz vodoprivredne problematike, Posebna predavanja iz ˝Hidrologije˝, Posebna poglavlja iz ˝Opskrba vodom i kanalizacija, Posebna poglavlja iz ˝Hidrotehničkih sustava˝, skripta iz ˝Hidrologije˝ kao i Posebna predavanja iz ˝Poljoprivrednih melioracija˝, na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru .

Od niza znajačjnih radova i publikacija koje je objavio ističu se oni u kojima se bavi problemima voda svoga zavičaja: Hidrologija krške rijeke Bregave - Hoće li rijeka Bregava postati suha krška dolina?", "Suvremeno navodnjavanje i raspoložive količine voda u području hercegovačkog krša", Problem malih voda rijeke Neretve i Hutova blata vezano za prevođenje voda sa gornjih horizonata, biološki minimum i prodor soli u ekosustav.

Objavio je značajan broj radova i publikacija u domaćim i stranim časopisima. Sudjelovao je u nizu projekata vezanih za projektiranje vodovodnih i kanalizacijskih sustava, regulacije riječnih tokova, projektiranje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, bio nadzor na izradi velikog broja najrazličitijih projekata iz vodne problematike, ovlašteni revident betonskih i nasutih objekata, te bio izabran za člana komisije za polaganje stručnih ispita za inženjere građevinske struke.

Umro je 1. 8. 2022.godine.


Dragi naš profesore i dekane zahvaljujemo ti na svemu. Sretni smo što si bio dio našeg Kolektiva.

Počivao u miru.

mato goluza2