Sveučilište u Mostaru - Izvješće – dolazna i odlazna Erasmus+ KA107 mobilnost – Sveučilište Sjever (UNIN)

U mjesecu srpnju 2022. proveden je niz akademskih obostranih mobilnosti u okviru projekta Erasmus+ KA107 projekt br. 2020-1-HR01-KA107-077529 između Sveučilišta u Mostaru i Sveučilišta Sjever u Varaždinu.

U dolaznim mobilnostima sudjelovali su: pročelnik Odjela za graditeljstvo prof.dr.sc. Božo Soldo, djelatnici Odjela izv.prof.dr.sc. Bojan Đurin, doc.dr.sc. Danko Markovinović i doc.dr.sc. Aleksej Aniskin. Proveden je niz sastanaka s kolegama prorektorom prof. dr.sc. Ivom Čolakom, Urednicom e-Zbornika FGAG-a doc.dr.sc. Mirnom Raič, Voditeljicom Ureda za projekte i Koordinatoricom za kvalitetu FGAG-a višom asistenticom mr.sc. Tatjanom Džebom, te asistentima Stankom Čolakom, Anom Majstorović i Petrom Sušilović. Utvrđeni su zajednički interesi u znanstvenim temama te su razmijenjeni predavački materijali. S kolegom prof.dr.sc. Ivom Čolakom dogovoren je novi znanstveni rad u koautorstvu sa doc.dr.sc. Aleksejom Aniskinom te je provedena konzultacija s doktorandom Stankom Čolakom. Dogovorena je izrada znanstvenih radova u koautorstvu od strane izv.prof.dr.sc. Bojana Đurina, doc.dr.sc. M. Raič i Petre Sušilović. Isplanirani su detalji za prijavu projekta na natječaj koji je raspisalo Federalno ministarstvo znanosti i obrazovanja FBiH i izvršena prijava (Voditelj projekta: prof.dr.sc. Maja Prskalo, te članovi radnog tima: i izv prof. dr.sc. Bojan Đurin, mr.sc. Tatjana Džeba, i mladi istraživač Stanko Čolak). Također su razmatrani Erasmus+ projekti razmjene i u idućoj prijavi dogovorene prijave razmjene studenata.
U drugoj polovici srpnja naši djelatnici prof.dr.sc. Ivo Čolak, mr.sc. Tatjana Džeba, Ana Majstorović, i Stanko Čolak posjetili su UNIN. Proveden je sastanak Prorektora prof.dr.sc. Damira Vusića i Prorektora prof.dr.sc. Ive Čolaka, te je utvrđen plan aktivnosti i podrška za daljnju suradnju. Provedeni su sastanci u Uredu za međunarodnu suradnju s prorektoricom izv.prof.dr.sc. Anicom Hunjet, zaključeni su zajednički interesi i strateški planovi za nastavak suradnje.
U vodstvu doc.dr.sc. Alekseja Aniskina proveden je obilazak u Odjelu za Graditeljstvo, upoznavanje s laboratorijem i kampusom UNIN-a. U laboratoriju su se detaljno pregledali uređaje koji se koriste pri radu, posebno uređaje potrebne za ispitivanje nosivosti uzoraka. Upoznatli smo se s radom uređaja koji će se u zajedničkim znanstvenim istraživanjima koristiti za eksperimentalno ispitivanje armiranobetonskih plošnih nosača.
U suradnji sa izv.prof.dr.sc. B. Đurinom, provedena su mjerenja protoka i brzine vodotoka u blizini Varaždina koristeći ultrazvučni mjerač, koji je na raspolaganju na Odjelu za graditeljstvo. Terenski rad proveden je zajedno sa diplomantima kojima je mentor izv.prof.dr.sc. Bojan Đurin, pri čemu su se aktivno uključile kolegice Tatjana Džeba i Ana Majstorović. Također su na jednom od terenskih mjerenja sudjelovali prof.dr.sc. Vlad Cetl i prof.dr.sc. Sanja Šamanović. Izvanredni prof.dr.sc. Bojan Đurin će biti komentor kolegici Džeba tijekom izrade njezine doktorske disertacije.
U nastavku slijedi galerija fotografija navedenih odlaznih i dolaznih mobilnosti.