Obrana teme doktorske disertacije doktorandice Ane Bošnjak

obrana teme disertacije ane bosnjak 01

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice/doktorandice Ane Bošnjak, pod naslovom Razvoj modela upravljanja održavanjem mreže cesta izvan urbanih sredina održana je u utorak, 29. 11. 2022. pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

1. dr. sc. Maja Prskalo, red. prof.., Sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva, arhitekture
i geodezije, predsjednica i članica,

2. dr. sc. Nikša Jajac, red. prof., Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, mentor i član,

3. dr. sc. Katarina Rogulj, doc., Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, članica.

Kandidatkinja je uspješno prezentirala rad i odgovorila na postavljena pitanja Povjerenstva.