4. međunarodni simpozij o kamenu HERCEGOVINA - ZEMLJA KAMENA - prvo priopćenje

4. simpozij kamena plakat 3

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta  u  Mostaru i Rudarsko geološka udruga „Zvuk kamena“ Posušje organiziraju 4. međunarodni simpozij o kamenu HERCEGOVINA - ZEMLJA KAMENA koji će se održati 26. i 27. svibnja 2023. godine.

Prvo priopćenje