Ažurirani raspored nastave u ljetnom semestru akademske 2022./2023. godine za studij arhitekture i urbanizma

Ažuriran je raspored nastave u zimskom semestru akademske 2022./2023. godine za studij arhitekture i urbanizma.