Valja nama preko 2023

plakatVNP23 1

Međunarodna konferencija studenata građevinarstva, arhitekture i geodezije Valja nama preko 2023 održava se od 15. do 18. ožujka 2023. na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru.

Agenda FGAG