Održan Znanstveni sat na temu DINAMIKA TEČENJA U POROZNIM SREDINAMA – PRIMJER DRINSKIH NASIPA

Znanstveni sat Haris Kalajdžisalihović

U petak 31. ožujka 2023. u organizaciji Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru održan je Znanstveni sat na temu DINAMIKA TEČENJA U POROZNIM SREDINAMA – PRIMJER DRINSKIH NASIPA. Predavač je bio doc. dr. sc. Haris Kalajdžisalihović, dipl. ing. građ., voditelj Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.