Znanstveni sat: teme „SUVREMENE URBANISTIČKE PRAKSE I GRADOVI BUDUĆNOSTI“ i „HRVATSKI POVIJESNI GRADOVI U KONTEKSTU EUROPSKE URBANE BAŠTINE“

horizontalno 2

ZNANSTVENI SAT – teme

„SUVREMENE URBANISTIČKE PRAKSE I GRADOVI BUDUĆNOSTI“ i
„HRVATSKI POVIJESNI GRADOVI U KONTEKSTU EUROPSKE URBANE BAŠTINE“

Pozivamo vas na predavanja prof. dr. sc. Zlatka Karača i doc. dr. sc. Alena Žunića u utorak 16. svibnja 2023. s početkom u 18:00 sati u amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i urbanizma, Sveučilišta u Mostaru. Predavanja se održavaju u sklopu preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma. 

Prof. dr. sc. Zlatko Karač diplomirao je i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je sada redoviti profesor i znanstveni savjetnik na Katedri za urbanizam. Nositelj je predmeta Povijest hrvatskog urbanizma i Hrvatska tradicijska arhitektura. Na Specijalističkom studiju 'Prostorno uređenje' suvoditelj je modula Planiranje u prostorima graditeljskog i prirodnog naslijeđa; na Doktorskom studiju 'Arhitektura i urbanizam' predaje Metodologiju znanstveno-istraživačkog rada te Uvod u znanstveno publiciranje. 

Bavi se urbanističkim i prostornim planiranjem, konzervatorskom problematikom te poviješću urbanizma i arhitekture. Objavio je više od 580 radova. Dobitnik je Državne nagrade za znanost, Nagrade HAZU, Nagrade Grada Zagreba i niza strukovnih priznanja. Bio je voditelj nakladništva Arhitektonskog fakulteta i glavni urednik znanstvenog časopisa Prostor.

Doc. dr. sc. Alen Žunić na Arhitektonskom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. diplomirao 2013. i doktorirao 2016. Postdiplomski studij teorije i filozofije arhitekture završio je 2015. na GSD Harvard University, s dijelom programa na MIT-u; postdoktorsko je usavršavanje obavio na ETH – Gta Institute Zürich 2017./18., a potom je bio gostujući istraživač na Columbia University, NY – Academy for Advanced Studies. Od 2019. docent je na Katedri za urbanizam zagrebačkoga Arhitektonskog fakulteta gdje predaje kolegije posvećene suvremenim teorijama grada i urban designu. 

Afirmirao se istraživačkim djelovanjem u domeni modernoga i suvremenog urbanizma i arhitekture objavivši 385 znanstvenih i stručnih radova, među kojima i 15 knjiga. Za znanstveno i teorijsko-publicističko djelovanje dobio je niz priznanja, uz ostalo Nagradu HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH, Nagradu Vera Johanides za najboljeg mladog znanstvenika u području tehničkih znanosti u RH, Nagradu Grada Zagreba i dr.