4. međunarodni simpozij o kamenu HERCEGOVINA - ZEMLJA KAMENA - treće priopćenje

4. simpozij kamena plakat SP1

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta  u  Mostaru i Rudarsko geološka udruga „Zvuk kamena“ Posušje organiziraju 4. međunarodni simpozij o kamenu HERCEGOVINA - ZEMLJA KAMENA koji će se održati 26. i 27. svibnja 2023. godine.

Treće priopćenje