Agenda i Zbornik sažetaka radova 4. međunarodnog simpozija o kamenu HERCEGOVINA - ZEMLJA KAMENA - agenda

4. simpozij kamena plakat SP1

U organizaciji Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru i Rudarsko geološke udruge „Zvuk kamena“ Posušje sutra započinje 4. međunarodni simpozij o kamenu HERCEGOVINA - ZEMLJA KAMENA prema proogramu.

Objavljen je i Zbornik sažetaka radova.