Posjet gradilištu mosta kod Počitelja

posjet mostu pocitelj 01

Studenti 1. godine diplomskog studija građevinarstva, smjera - konstrukcije, dana 30. 5. 2023. obišli su gradilište mosta kod Počitelja. Radnici Heringa izvršili su prednapinjanje dva kabla u sanduku mosta da bi našim studentima demonstrirali postupak prednapinjanja. Domaćin i stručni vodič našim studentima bio je naš bivši student Marko Cvitković.