Terenska nastava - UREĐENJE VODOTOKA - pribranska HE Mostar

Sveučilišni diplomski studij građevinarstva, ljetni semestar,

UREĐENJE VODOTOKA-terenska nastava iz kolegija Uređenje vodotoka na pribransku HE Mostar

Studenti prve godine diplomskog sveučilišnog studija građevinarstva, smjer hidrotehnika i okolišno inženjerstvo te opći smjer su dana 30. 5. 2023. imali terensku nastavu na HE Mostar -EPHZHB koja je Nastavna baza Sveučilišta u Mostaru. U ulozi domaćina bio je Željko Primorac, dipl. ing. građ.
Studentima je prezentiran kako građevinski, tako i elektro-strojarski dio pribranske HE Mostar.
Studenti su imali priliku vidjeti akumulaciju, betonski dio brane s evakuacijskim organima (temeljni ispust i tri preljevna polja sa zatvaračima, slapište i bučnicu), nasuti dio brane i zaštitni nasip s obaloutvrdom od betonskih prizmi na lijevoj obali, strojaru s Kaplan turbinama i podzemnu galeriju s opremom za mjerenje uzgona i opremom za mjerenje pomjeranja brane, kao i prostorije za nadzorno-upravljački sustav.
Ovom prilikom zahvaljujemo ljubaznim domaćinima, osobito gospodinu Željku koji je studentima prenio i svoja dosadašnja iskustva u radu na HE Mostar.


Izvješće pripremila:
Mr. sc. Tatjana Džeba

terenska nastava he mostar uredenje vodotoka 2023 01