e-Zbornik - 25. broj

e zbornik n

Poštovani čitatelji,

 

pred vama se nalazi 25. broj e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta. Ovaj broj, kao i prethodni, objavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku. e-ZBORNIK možete pronaći u bazama časopisa EBSCO, Hrčak (https://hrcak.srce.hr/e-zbornik), DOI (CrossRef) i DOAJ (The Directory of Open Access Journals), a u tijeku su

aktivnosti na uključivanju časopisa i u ostale baze. Izdavačka prava, te ona vezana uz

samostalnu pohranu tekstova provode se onako kako je opisano na mreži organizacije

Sherpa (usluga RoMEO), koja se održava na Sveučilištu u Nottinghamu.

Bibliografski je časopis prepoznat pod sljedećim podatcima: ISSN 2232-9080 (mrežno izdanje) i DOI: 10.47960/2232-9080.
Kao urednica, željela bih zahvaliti članovima uredničkog odbora, autorima i recenzentima na uspješnoj suradnji tijekom realizacije 25. broja e-ZBORNIKa i nadam se kako će se suradnja nastaviti i u budućnosti.

U ovome broju objavljeni su znanstveni i stručni radovi koji se bave različitim temama iz polja građevinarstva i ostalih tehničkih znanosti. Obrađene teme vezane su za analizu prostorno-vremenske raspodjele onečišćujućih plinova korištenjem podataka Sentinel-5P TROPOMI na GEE platformi tijekom COVID-19 pandemije u Mramornoj regiji u Turskoj,  dan je prikaz obnove i rekonstrukcije vile Mosinger u Zagrebu arhitekta Vladimira Šterka, obrađena je nelinearna statička analiza ponašanja postojeće zidane zgrade na potresno opterećenje, analiziran je odgovor pločaste konstrukcije na promjenu oblika konačnog elementa i kvalitete materijala, dan je pregled analize kemijskog sastava vode u bocama na hrvatskom tržištu i dan je pregled i analiza divovskih kamenih građevina (piramide).

Pozvala bih zainteresirane autore za slanje radova za 26. broj čije se objavljivanje planira u prosincu 2023. godine.

 

S poštovanjem,
Mirna Raič, glavna urednica e-ZBORNIKa