Dopunjeni popis ostalih izbornih kolegija na preddiplomskom studiju Građevinarstva

Znanstveno-nastavno vijeće Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru je na 223. sjednici održanoj 10. srpnja 2023. godine, donijelo Odluku o dopuni popisa ostalih izbornih kolegija na preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstva (kolegiji koji su obvezni na diplomskom studiju Građevinarstva) u akademskoj 2023/2024. godini koji se mogu upisati nakon upisanih svih kolegija (180 ECTS) s preddiplomskog studija Građevinarstva i koji idu u dodatak diplomi prvostupnika inženjera / prvostupnice inženjerke građevinarstva.